Nytt vasstak till museets strandbod

Skötbåten tas in i båthuset, 2015

Fälbåten tas in i båthuset, närmast fr.v. Nils Nylund, Martin Håkans och Petter Forth, 2015