Nytt vasstak till museets strandbod

Båthuset töms, fr.v. Mikael Björkqvist och Magdalena Lindroos, 2015

Båthuset töms och föremålen flyttas i trygghet, 2015