Nytt vasstak till museets strandbod

Vass tas vid Enabådan, fr.v. Mikael Björkqvist, Kenth Nabb, Petter Forth och Ann-Karoline Södergård, 2014

Vass tas vid Enabådan, Kenth Nabb, 2014

Vass torkar vid Enabådan, 2014