Nytt vasstak till museets strandbod

Museets båthus vid stranden, är 2013

Museets båthus vid Stranden, år 2013

Museets båthus vid lågvatten, 2014

Museets båthus vid Stranden

Gamla vasstaket har rivits bort, 2014