Gärdsgårdsbyggande vid museet

Trodorna läggs på plats. Fr.v. Jan-Erik Berlin, Elis Nykvist och Kenth Nabb, 2012

Kaffepaus inne i museet för kursdeltagarna, 2012

Gärdsgårdsbyggangänget bakom museets nya gärdsgård, 2012