Gärdsgårdsbyggande vid museet

Gärdsgårdsvirke har huggits, fr.v. Karl-Gustav Nabb, Henrik Håkans, Allan Furu, Frej Lindfors och Daniel Lönnbohm, 2012

Gärdsgårdsvirket körs hem, Karl-Gustav Nabb, 2012

Gärdsgårdsvirket anländer till museet, Karl-Gustav Nabb, 2012

Gärdsgårdsbyggandet, Kenth Nabb, 2012

Gärdsgårdsbyggandet, fr.v. Matts Anderssen, Jan-Erik Berlin, Kenth Nabb, 2012

Banden klyvs, i mitten Göran Back, 2012