Pärttak förnyas och annat underhållsarbete

Uthusets slitna pärttak, 2011

Karl-Gustav Nabb och Jan-Erik Berlin på ställningen, 2011

Ole Backström och Kim Backström, 2011

Fr. v. Jan-Erik Berlin, Leif Rönn och Karl-Gustav Nabb

Fr. v. Karl-Gustav Nabb, Leif Rönn och Per-Erik Myntti, 2011

Karl-Gustav Nabb, 2011© Replot museiförening r.f.